Strona internetowa www.zurawie24.pl jest prowadzona przez ŻURAWIE PL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (zwaną dalej „ŻURAWIE PL”), za wyjątkiem stron, do których prowadzą linki udostępnione na niniejszej stronie internetowej.

Wejście na tę stronę internetową oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie postanowień tego regulaminu, winien opuścić stronę i nie korzystać z niej.

Wszelkie znaki towarowe, logo, zdjęcia, ilustracje, teksty, dźwięki, oprogramowanie i inne materiały zawarte na niniejszej stronie stanowią własność ŻURAWIE PL lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody ŻURAWIE PL lub innego właściwego podmiotu jest niedozwolone.

Niniejsza strona i zamieszczone na niej treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

Mimo dołożenia wszelkich starań, by treści zamieszczone na niniejszej stronie były aktualne, kompletne i prawdziwe, ŻURAWIE PL nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność i prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie.

Wszelkie dane będą gromadzone zgodnie z Polityką prywatności, z którą należy zapoznać się przed przekazaniem jakichkolwiek danych.

ŻURAWIE PL nie monitoruje stale niniejszej strony. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, iż zamieszczone treści, w tym w szczególności treści udostępnione przez innych Użytkowników, mogą naruszać przepisy obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich, winien zgłosić ten fakt ŻURAWIE PL, która zastrzega sobie prawo do usunięcia tych treści bez dodatkowego powiadomienia.

ŻURAWIE PL wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z niniejszej strony internetowej, jak również za zawartość i funkcjonowanie stron, do których prowadzą linki udostępnione na niniejszej stronie.

ŻURAWIE PL zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu bez uprzedzenia i w każdym czasie.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, zaś postanowienia niniejszego regulaminu podlegają prawu polskiemu.