Jak często należy dokonywać przeglądów żurawi wieżowych?

Żurawie wieżowe są nieodłącznym elementem budowy wielu obiektów. Mają niebagatelne znaczenie w sektorze budowlanym, jednak ich niewłaściwa obsługa czy zaniedbania w konserwacji mogą prowadzić do poważnych wypadków. Dlatego istotne jest, aby regularnie przeprowadzać kontrolę techniczną. W dzisiejszym artykule przedstawiamy, jak często należy dokonywać przeglądów żurawi wieżowych.

Przeglądy żurawi wieżowych - kiedy je przeprowadzać?

Żurawie wieżowe podlegają surowym wymogom, zarówno na etapie ich projektowania, jak i eksploatacji. W Polsce obowiązuje kilka rodzajów przeglądów technicznych dla takich urządzeń, o czym traktuje m.in. rozporządzenie Ministra Gospodarki z października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Zgodnie z przepisami właściciele żurawi wieżowych mają obowiązek przeprowadzać kontrolę techniczną tych maszyn w regularnych odstępach czasu.

  • Przegląd przed uruchomieniem:

Przed pierwszym uruchomieniem żurawia wieżowego, w Gdańsku wynajmowanego przez naszą firmę Żurawie24, należy przeprowadzić kontrolę jego stanu technicznego. Badania odbiorcze przed przystąpieniem do pracy są obligatoryjne w każdym nowym miejscu pracy maszyny.

  • Przegląd okresowy:

Przeprowadzany jest co najmniej raz na 12 miesięcy, aby sprawdzić stan techniczny żurawia i potwierdzić, że jest on zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa. Przegląd ten obejmuje również kontrolę konserwacji oraz wykonywanie niezbędnych napraw. Raz w miesiącu z kolei żuraw wieżowy powinien być poddawany przeglądom konserwacyjnym.

  • Przegląd po okresie postoju:

 Jeżeli żuraw wieżowy nie był eksploatowany przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, powinien przejść przegląd przed ponownym rozpoczęciem pracy.

  • Przegląd po naprawach lub modernizacji:

Po przeprowadzeniu istotnych napraw lub zmian konstrukcyjnych w żurawiu wieżowym konieczne jest przeprowadzenie kontroli technicznej, aby upewnić się, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa.