Jakie normy bezpieczeństwa muszą zostać zachowane przy obsłudze żurawia?

Żurawie to niezastąpione urządzenia na niemal każdej budowie, a na pewno wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wykonanie prac na wysokościach. Umożliwiają także transport materiałów oraz pozwalają na montaż konstrukcji stalowych. Warto pamiętać, że obsługa żurawi wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz stosowania się do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawne uwarunkowania obsługi żurawi

Obsługa maszyn budowlanych jest bardzo często uwarunkowana stosownymi przepisami prawa. Nie inaczej jest w przypadku żurawi budowlanych będących własnością firmy lub będących czasowo wykorzystywanych na budowie dzięki wynajmowi sprzętu. W tym przypadku korzystanie z żurawi zostało określone w rozporządzeniu z 22 października 2018 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Zasady korzystania z żurawi

Korzystanie z żurawi, a tym samym praca na wysokościach obarczona jest wieloma zagrożeniami, które mogą wpływać na bezpieczeństwo obsługi urządzenia. Rozporządzenie wskazuje, że prac nie można wykonywać urządzeniem, które nie zostało dopuszczone do użytkowania i nie posiada zezwolenia na eksploatację. Pracy nie można wykonywać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w tym podczas wyładowań atmosferycznych. Podczas pracy należy pamiętać o właściwych oświetleniu miejsca pracy, a także zabezpieczeniu stanowiska pracy. Producenci żurawi określają w instrukcjach, przy jakich porywach wiatru można obsługiwać urządzenia. Jeżeli są one wyższe, to nie wolno korzystać z urządzenia, gdyż stwarza ono zagrożenie dla zdrowia operatora. W maszynie powinna zawsze znajdować się książka dyżurów, w której zapisane będą dane operatora oraz godzina podjętej pracy.