Jakie prace można wykonać dzięki dźwigom budowlanym?

Dźwigi to specjalistyczne urządzenia, które umożliwiają transport i podnoszenie różnego rodzaju ładunków, w tym materiałów budowlanych, narzędzi, a także ludzi. Dzięki takim maszynom sprawnie wykonuje się prace na wysokości oraz przyspiesza załadunek i rozładunek towarów zwykle o dużych gabarytach. Dźwigi znajdują zastosowanie w wielu branżach, niemniej najszerzej korzysta się z nich na placach budowy.

Zastosowanie dźwigów na placach budowy

Urządzenia dźwigowe są wykorzystywane niemalże na wszystkich etapach budowy. W pierwszych fazach realizacji inwestycji znajdują zastosowanie przy wznoszeniu konstrukcji, a dokładniej stawianiu szkieletów budowli o różnym przeznaczeniu oraz infrastruktury drogowej, w tym mostów, wiaduktów czy dróg. Przy ich pomocy podnoszone są ciężkie elementy konstrukcyjne. Na dalszych etapach budowy obiektów, wynajmowane przez nas w Gdańsku dźwigi budowlane, okazują się niezbędne np. przy mocowaniu stropów.

Żurawie sprawdzają się także przy montażu więźby dachowej, kominów czy przeszkleń. Ponadto ułatwiają montaż stolarki okiennej oraz balustrad na tarasach widokowych i balkonach. Ich zastosowanie znacząco ułatwia również prace tynkarskie. Oprócz tego dźwigi budowlane używane są przy pracach instalacyjnych. Dla przykładu korzysta się z nich przy instalacji oświetlenia oraz systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Do czego jeszcze wykorzystuje się dźwigi budowlane?

Poza branżą budowlaną dźwigi wykorzystuje się przy pracach konserwacyjnych i porządkowych. Używa się ich np. przy wycince drzew. Tego typu maszyny sprawdzają się również przy montażu nośników reklamowych, w tym banerów, szyldów i billboardów. Ponadto z usług dźwigowych korzysta też branża rozrywkowa. Przy zastosowaniu dźwigów rozstawiane są np. konstrukcje scen estradowych.