Najważniejsze parametry techniczne żurawi wieżowych

Żuraw wieżowy to rodzaj dźwigu wyposażonego w maszt, czyli wieżę montowaną na podłożu stacjonarnym lub podwoziu samochodu. Maszt zwykle ma postać kratowanego słupa i stanowi podparcie dla wysięgnika, który może być pionowy lub poziomy. Żurawie budowlane służą do podnoszenia ładunków za pomocą haka umieszczonego na linie zamontowanej do wysięgnika.

Do najważniejszych parametrów żurawi wieżowych zaliczamy:

  • Udźwig — podawany jest w tonach i określa maksymalną masę, jaką może podnieść żuraw. Udźwig zależny jest od zasięgu wysięgnika i zmniejsza się wraz z jego wzrostem;
  • Zasięg wysięgnika — odległość definiowana w metrach, na jaką może dotrzeć wysięgnik. Jest to maksymalny dystans haka od osi obrotu konstrukcji;
  • Wysokość podnoszenia – określana jest w metrach i wskazuje na maksymalną wysokość, na jaką może zostać uniesiony ładunek;
  • Moment roboczy – jest to stała wartość będąca iloczynem wartości wysięgu i udźwigu;
  • Moment wywrotu – jest to wartość zmienna i zależna od obciążenia i wysięgu.

Żuraw wieżowy podczas pracy wykonuje koliste ruchy wokół własnej osi. Istotnym parametrem jest także pole powierzchni jego działania definiowane okręgiem, po jakim porusza się wysięgnik.

Zalety żurawi wieżowych

Żurawie wieżowe zapewniają dużą powierzchnię operacyjną ze względu na dość duży zasięg wysięgnika. Umożliwiają podnoszenie ciężkich ładunków na spore wysokości, co byłoby niemożliwe z użyciem siły ludzkich rąk. Dzięki żurawiom prace budowlane przebiegają szybciej, wydajniej i efektywniej. Żurawie gwarantują dużą precyzję i mogą pracować w trudnym terenie, a także w warunkach kolizyjnych. Żurawie mogą spełniać swoją funkcję i gwarantować bezpieczeństwo tylko wtedy, gdy zostaną odpowiednio dopasowane do warunków, w jakich będą pracować i obciążeń, jakie będą przenosić.