Klasyfikacja żurawi wieżowych ze względu na umiejscowienie mechanizmu obrotu

Żuraw dźwigowy to dźwignica zaliczana do największych maszyn roboczych. Składa się on z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podłożu i wysięgnika poziomego lub wysięgnika wychylnego. Z wysięgnika jest opuszczany hak, dzięki któremu można podnosić ładunki. Może podnosić do około 100 m. Żurawie wieżowe mogą być stacjonarne lub przejezdne. Mogą mieć też różne podwozia szynowe lub gąsienicowe. Jak możemy podzielić żurawie?

Zastosowanie żurawi

Żurawie wieżowe stosuje się w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Wykorzystuje się je do transportu materiałów oraz przy montażu konstrukcji stalowych. Taki żuraw jest wyposażony w kilka napędów. Każdy napęd odpowiada za jeden ruch.  Żurawie budowlane posiadają dużą powierzchnię operacyjną.

Podział żurawi wieżowych  ze względu na umiejscowienie mechanizmu obrotu

Żurawie wieżowe ze względu na mechanizm obrotu możemy podzielić na górnoobrotowe i dolnoobrotowe. W górnoobrotowych mechanizm obrotu jest umieszczony na górze wieży i obraca samym wysięgnikiem. Wieża natomiast pozostaje nieruchoma. W przypadku żurawi dolnoobrotowych mechanizm obrotowy jest zamocowany na dole wieży i obraca zarówno wieżą jak i wysięgnikiem.

Inne elementy klasyfikujące do podziału

Żurawie można również podzielić ze względu na rodzaj podstawy i wyróżniamy stacjonarne i przejezdne. Stacjonarne są przewożone za pomocą innych pojazdów i kotwione do np. fundamentów. Przejezdne sam się poruszają po szynach, na kołach. Patrząc na typ montażu, mamy żurawie szybkomontujące i montowane w zespołach. Te drugie do zamontowania potrzebują żurawia pomocniczego. Ze względu na typ wspornika wyróżniamy wspornikowe i wychylne.